Στίγματα και τάσεις

Στίγμα Τα στίγματα αποτελούν σημαντικό μέρος των αγώνων της νεολαίας, καθώς η νεολαία χρειάζεται να ασχολείται με την τοποθέτηση, την ύπαρξη και την εξαίρεση και

Διαβaστε περισσoτερα >

Ιστορικά στοιχεία τροποποιήσεων σώματος

Λόγω της περιορισμένης ύπαρξης των δερματικών και επιδερμικών τροποποιήσεων του σώματος, υπάρχει ένα περιορισμένο σύνολο ιστορικών στοιχείων από τα οποία μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά

Διαβaστε περισσoτερα >

Rise of Contemporary Culture

Σύγχρονη κουλτούρα Σε αυτή την ενότητα θα διερευνήσουμε τη σύγχρονη κουλτούρα τατουάζ στη Δύση μέσω μιας ανάλυσης της πρόσφατης ιστορίας. Το σύγχρονο τατουάζ ακολουθεί ένα

Διαβaστε περισσoτερα >

References

• Armstrong, Myrna L., and Kathleen Pace Murphy, Anna Sallee, and Mary G. Watson. 2000. Tattooed Army Soldiers: Examining the Incidence, Behavior, and Risks. Military Medicine 165:135-­‐141.

• Bell, Shannon. 1999. Tattooed: A Participant Observer’s Exploration of Meaning.

• Journal of American Culture 22(2):53-­‐58.

• Bianchi, Robert S. 1988. Tattoo in Ancient Egypt. Marks of civilization; artistic transformations of the human body Pp. 21-­‐28.

• Brain, Robert. 1979. The Decorated Body. New York: Harper & Row Publishers, Inc.

• Cains, Glenda E, and Roger W. Byard. 2008. The Forensic and Cultural Implications of Tattooing. In Forensic Pathology Reviews Volume 5. Pp. 197-­‐220. Totowa, New Jersey: Humana Press.

• Caplan, Jane.  1997. ‘Speaking Scars’: The tattoo in popular practice and medico-­‐ legal debate in nineteenth-­‐century Europe. History Workshop Journal Pp. 107-­‐142.

• Carr, Gillian. 2005. Woad, Tattooing and Identity in Later Iron Age and Early Roman Britain. Oxford Journal of Archaeology 24(3):273-­‐292.

• Colorado Springs Chamber of Commerce. 2011. Colorado’s Valuable National Assets: A brief look at Colorado’s military. 

•  www.coloradospringschamber.org/military/Colorado%20military%20snapc hot%20FY10%20-­‐%20Aug%2011.pdf (accessed March 12, 2013).

• DeMello, Margo. 2000. Bodies of Inscription: A cultural history of the modern tattoo community. Durham: Duke University Press.

• Frecentese, Victoria. 2012. Dermal and Epidermal Body Modifications in Kenya: A Study of Consistent Themes through Historical and Contemporary Practices. Unpublished Work.

• Gilbert, Steve. 2000. Tattoo History: A Source Book. USA: Juno Books, LLC. Gold, Raymond L. 1958. Roles in Sociological Field Observations. Social Forces 36(3):217-­‐223.

• Green, Terisa. 2003. The Tattoo Encyclopedia: A Guide to Choosing Your Tattoo. New York: Fireside.

• Hudson, Karen L. 2009. Living Canvas: Your Total Guide to Tattoos, Piercings, and Body Modifications. Berkeley, California: Seal Press.

• Jones, C. P. 1987. Tattooing and Branding in Graeco-­‐Roman Antiquity. The Journal of Roman Studies 77:139-­‐155.

• King, Anthony. 2006. The Word of Command: Communication and Cohesion in the Military. Armed Forces & Society 32(4):493-­‐512.

• Langman, Lauren. 2003. Culture, Identity and Hegemony: The Body in a Global Age.

• Current Sociology 51(3/4):223-­‐247.

• MacCormack, Patricia. 2006. The Great Ephemeral Tattooed Skin. Body & Society 12(2):57-­‐82.

• Pew Research Center for the People and the Press. 2006. How young people view their lives, futures, and politics: A portrait of “Generation Next”. Washington, DC: Author.

From Carlson, Valeria P. 012.

• Tattooing Regulations in U.S. States, 2011. Journal of Environmental Health 75(3):30-­‐37.

• Poli, Dorthybelle, Matthew Fleenor, and Matthew Rearick. 2012. Drawing on Popular Culture: Using Tattooing to Introduce Biological Concepts. The American Biology Teacher 74(6):381-­‐385.

• Roberts, Derek John. 2012. Secret Ink: Tattoo’s Place in Contemporary American Culture. The Journal of American Culture 35(2):153-­‐165.

• Rondeau, Ann E. 2011. Identity in the Profession of Arms. Joint Force Quarterly 62(3):10-­‐13.

• Rudenko, Sergei I. 1970. The Frozen Tombs of Siberia: The Pazyryk  Burials of Iron-­‐ Age Horsemen. Great Britain: University of California Press.

• Sanders, Clinton R., and D. Angus Vail. 2008. Customizing the Body: The Art and Culture of Tattooing. Philadelphia: Temple University Press.

• Sever, J.M. 2003. Harris interactive poll#58: A third of Americans with tattoos say they make them feel more sexy. From Carlson, Valeria P. 2012. Tattooing Regulations in U.S. States, 2011.

• Journal of Environmental Health 75(3):30-­‐37.

• Smith, George S., and Michael R Zimmerman. 1975. Tattooing Found on a 1600 Year Old Frozen, Mummified Body from St. Lawrence island, Alaska. American Antiquity 40(4):433-­‐437.

• Sperry, Kris. 1991. Tattoos and Tattooing Part 1: History and Methodology.

• American Journal of Forensic Medicine and Pathology Pp. 131-­‐139.

• Sugar, Max. 2004. Warrior Identity Problem. Adolescent Psychiatry 28:279-­‐295.

• Sullivan, Nikki. 2009. The Somatechnics of Bodily Inscription: Tattooing. Studies in Gender and Sexuality 10:129-­‐141.

• Synnott, Anthony. 1993. Body Social. New York: Routledge.

• Tassie, Geoffrey J. 2003. Identifying the Practice of Tattooing in Ancient Egypt and Nubia. Papers from the Institute of Archaeology 14:85-­‐101.

•  de Vignemont, Frédérique. 2011. A Self for the Body. Metaphilosophy 42(3):230-­‐247. Wikimedia Commons. 2011. Tattoo Flash, 1940 . Tom Dolan, owner.

• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tat_c_10-­‐500.JPG. (accessed February 20, 2013)

Close Menu